Conclusions de l'estudi PREDIMED from CEICS Campus d'Excel·lència on Vimeo.

Conclusions de l'estudi PREDIMED

Una dieta mediterrània amb fruita seca o oli d'oliva redueix fins a un 30% el risc cardiovascular. En l'assaig clínic s'han seguit durant 4.8 anys 7.447 persones d'entre 55 i 80 anys d'edat amb alt risc cardiovascular i la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català de la Salut (ICS) han constituït el node Reus-Tarragona de l'estudi. D'acord amb aquests resultats les recomanacions nutricionals internacionals actuals haurien de ser revisades en el futur. Les conclusions finals de l'estudi PREDIMED es publiquen a la revista New England Journal of Medicine.

Durada: 9m 15s