Anton Valero

President i Director General de Dow Chemical Ibérica President de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) Vicepresident de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE)

Durada: 1m 10s