Competències per al canvi individual i col·lectiu

El propòsit d'aquest programa de formació és explorar i experimentar de forma innovadora, creativa i pràctica les competències que són claus per navegar amb èxit a la feina i a la vida en general i que han de servir per expandir la nostra capacitat per crear els resultats que realment volem.

Durada: 9m 10s