Part de la recerca del Campus d'Excel·lència Internacional (CEICS) Catalunya Sud se centra en el sector turístic. Fa anys que la universitat d'aquest territori, la Universitat Rovira i Virgili (URV), i els agents del CEICS han encapçalat iniciatives capdavanteres en matèria de recerca en turisme. Des de la meitat dels anys noranta la URV compta amb un grup d'investigació específic en turisme, reconegut com a grup consolidat pel govern català. El grup "Anàlisis Territorial i Estudis Turístics" participa de fa anys en activitats d'R+D+I, tan en projectes competitius com de transferència.

Aquest grup ha estat el precursor. Actualment n'hi ha d'altres que s'ocupen de l'anàlis de l'activitat turística des de diferents perspectives, com l'empresa, l'economia o les noves tecnologies.

Observatori de Turisme pioner

A banda dels grups de recerca de la universitat, les comarques de Tarragona compten amb un organisme integrat per la universitat, el sector públic i les associacions empresarials turístiques que facilita el coneixement d'aquest sector a través de la generació d'informació estadística sobre la dinàmica turística. Es tracta de la Fundació d'Estudis Turístics de la Costa Daurada d'on va sorgir el primer Observatori de Turisme de Catalunya. Elabora i genera des de fa deu anys tota la informació estadística sobre l'activitat turística a les comarques del sud de Catalunya.

El Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci

L'observatori és una de les unitats de transferència del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (PCT). Actualment el Parc integra, a més, el Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme a les Comarques de Tarragona, que és impulsa programes d'innovació i desenvolupament en àmbits estratègics, tecnològics i de creació de producte. I la Unitat de Transferència del Parc desenvolupa estudis, projectes i informes a demanda dels agents turístics públics i privats.

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci junt amb l' Facultat de Turisme i Geografia, formen un entorn que facilita la investigació en matèria de turisme.

I és en aquest entorn està previst de construir una nova eina de recerca i d'innovació. Es tracta de l'IRTUCA, l'Institut de Recerca Turística de Catalunya, un projecte que ha d`impulsar el govern català i que serà compartit amb la Universitat de Girona. Es tracta d'un espai per a la recerca que ha de permetre avançar-se a la transformació del sector turístic.