El CEICS està integrat per la Universitat Rovira i Virgili i per vuit Organismes Públics d'Investigació de referència:

En formen part quatre centres tecnològics que es dediquen a la recerca i que aprofiten aquests coneixements per transferir-los a les empreses

Tots, formen una una xarxa de centres d'investigació de primer ordre que agrupen els principals experts de cadascun dels àmbits d'especialització del CEICS.

Complementen aquestes estructures de recerca el Centre Tecnològic Mestral, on s'investiguen tècniques relacionades amb la gestió dels residus radioactius.

Centres d'investigació propis

La URV ha potenciat la creació de centres d'investigació propis i són actius prop d'un centenar de grups de recerca que formen part dels àmbits de la Química, Nutrició i Salut, Patrimoni i Cultura, Turisme i Enologia.

La suma de la recerca de la universitat junt amb la dels instituts i centres de recerca del CEICS fa que la productivitat científica de les comarques del sud de Catalunya esdevingui una de les més consolidades de l'estat amb un registre de més de prop de mil articles publicats durant el 2009, en revistes científiques de referència internacional.

Serveis de Recursos Científics i Tècnics

En aquesta Regió del Coneixement es duen a terme projectes de recerca a nivell europeu i estatal, principalment a través del programa Consolider, de foment de l'excel·lència, i de dues de les seves accions: els projectes CIBER d'investigació biomèdica i els Retics de xarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut. i S'ha impulsat la col·laboració público-privada amb la participació en projectes CENIT.

El CEICS disposa d'un Servei de Recursos Científics i Tècnics de Campus, un servei de suport tècnic a l'activitat investigadora, de desenvolupament i de transferència en tots els àmbits científics i tecnològics presents al Campus. Els grups de recerca disposen aquí d'equipament tècnic i recursos humans. I ofereix formació especialitzada perquè els professionals puguin fer la seva tasca amb els coneixements tècnics més actuals. Disposa d'equipament avançat i ja s'ha previst la incorporació de noves tècniques de recerca.

informació addicional