El pes econòmic del sector vitivinícola

A les comarques de Tarragona i a la seva zona d'influència s'hi concentren més de la meitat de les denominacions d'origen catalanes i s'hi aglutinen més de dues-centes bodegues que es dediquen a l'elaboració del vi. Les empreses vinícoles catalanes representen el 19% del total de les de l'Estat i aporten més del 36% de les vendes totals del vi. El sector del vi a Catalunya té una estructura molt sòlida i aquí s'hi troben sis de les deu principals empreses de l'Estat.

A la demarcació de Tarragona hi ha més de 6.000 explotacions de cultiu de vinya que representen 30.000 hectàrees, pràcticament la meitat de les que hi ha a tot Catalunya.

Els perfils professionals més valorats en el sector del vi

Treballar directament per una de les empreses del sector o dedicar-se a la investigació són dues de les principals possibilitats d'ocupació dels enòlegs, biotecnòlegs i d'altres professionals formats en disciplines vinculades.

Un professional format en aquest sector pot desenvolupar les seves activitats tant en l'administració i organismes públics, com en empreses privades: empreses vinícoles, explotacions individuals o societàries, cooperatives, agrupacions de productors, laboratoris enològics, instituts tècnics, empreses de distribució, entre d'altres.

Recerca de feina al CEICS

Els agents del CEICS disposen de borsa de treball per ajudar als titulats a trobar feina i per captar talent.