El sector del vi desperta cada vegada més interès, tant entre els emprenedors com entre els consumidors. Les comarques de Tarragona són un territori amb moltes possibilitats i concentren bona part de la producció vitivinícola catalana.

La convivència entre tradició i innovació

Elaborar vi és un dels processos biotecnològics més ancestrals. Però aconseguir un producte de qualitat requereix de bons equips de recerca i investigadors preparats per afrontar els nous reptes i fer front a la competència que hi ha en aquest sector. Produir vins de qualitat requereix un raïm adequat, un procés de fermentació controlada, l'ús de materials adients i de bons professionals.

L'estructura investigadora del CEICS en l'àmbit de l'enologia

Al Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) existeix una estructura d'investigació integrada que permet fer de l'enologia un pol de referència amb vocació internacional. En formen part:

  • Els grups d'investigació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que fa anys que fan recerca en aquest camp.
  • El Centre d'Innovació Tecnològica, VITEC, que integra part de la recerca aplicada i la transferència tecnològica del Campus, amb línies innovadores.
  • L'Institut Català del Vi (INCAVI) i l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries IRTA, que desenvolupen importants projectes de recerca.

Els grups de recerca del CEICS tenen línies de recerca dedicades a la viticultura, a la biotecnologia enològica i a la tecnologia de fermentacions víniques, entre d'altres, que els converteixen en un centre de referència únic a l'Estat.