29-05-2015

VITEC assessora la Cooperativa Falset-Marçà per millorar l'eficiència energètica del celler

La cooperativa de Falset Marçà, en col·laboració de l'Àrea d'Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat del Parc Tecnològic del Vi (VITEC) inicia un projecte per auditar els consums energètics a temps real i millorar l'eficiència energètica del celler.  El projecte neix de la iniciativa de dues empreses: INSTATEC, dedicada a l'assessoria energètica i a la instal·lació d'equips elèctrics, i TAMIC, experta en tècniques avançades de mesura i control. L'objectiu és desenvolupar un sistema d'auditoria energètica en temps real orientat al sector vitivinícola amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica dels seus processos productius.

L'Àrea d'Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat del Parc Tecnològic del Vi (VITEC) ha de permetre identificar els processos més crítics a analitzar i vincular els consums elèctrics mesurats a temps real amb les dades que setmanalment s'obtenen de l'activitat productiva del celler. D'aquesta manera es fa un pas més ja que en una auditoria energètica clàssica es realitza una fotografia estàtica a partir de la qual cal anar enrere en el temps per tal de justificar aquests consums i establir patrons d'estalvi i optimització amb el grau d'incertesa que això comporta ja que, en aquest cas, les dades d'operació tenen un grau qualitatiu molt més elevat. El fet de poder disposar de dades a temps real vinculades amb la producció a celler obre la porta a detectar punts crítics i ineficiències de procés i es poden establir actuacions correctives al moment. L'auditoria energètica és simultània i a temps real amb l'activitat de celler cosa que permet que els estalvis i les decisions a prendre tinguin un major impacte i siguin a l'hora molt més reals.

Hi ha un rol bàsic que és el de validador de la tecnologia. En aquest cas es compta amb la Cooperativa de Falset-Marçà qui ha cedit les seves instal·lacions per tal que es pugui posar a punt tant la metodologia d'anàlisi com els equips de mesura i control. El celler ha estat seleccionat per les seves característiques de funcionament enològic (volums, varietat de productes, solapament entre etapes tot l'any, etc.) i per l' alt interès de la direcció  en la millora contínua i principalment perquè les instal·lacions siguin ambientalment més respectuoses i eficients. El passat 8 d'abril es va fer oficial aquesta col·laboració entre les parts implicades mitjançant la signatura d'un conveni. El finançament i desenvolupament d'aquest projecte va a càrrec de INSTATEC i TAMIC.

El projecte, que s'ha iniciat aquest any, té una durada prevista d'un any. Actualment ja hi ha instal·lats tots els equips de mesura que envien dades en períodes de 15 minuts a un servidor extern, on es tracten i des d'on es començaran a programar alertes per avisar al personal del celler si es detecta algun consum anòmal. Per altra banda, s'ha fet un estudi de la disposició dels equips a celler i de l'actual esquema elèctric cosa que ha permès segregar l'actual instal·lació en 5 línies principals. D'aquesta manera es podrà afinar molt més en els resultats i es permetrà identificar quins equips consumeixen energia i en quina quantitat per evitar així el solapament energètic que hi pot haver si únicament hi ha una sola línia que ho englobi tot, sobretot en època de verema, quan la majoria dels equips es treballen en paral·lel.

Un dels objectius és disposar abans de l'inici de la verema de la informació suficient que permeti realitzar els darrers ajustos per tal que durant la propera fira del vi de Falset, al maig 2016, es pugui ja presentar aquesta eina al sector vitivinícola.