El Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud es troba en un entorn privilegiat per viure. Una zona idònia pel seu clima mediterrani suau, un patrimoni cultural pivilegiat amb tres elements patrimonials reconeguts per la Unesco (El conjunt arqueològic de Tarragona, El monestir de Poblet i l'Art Rupestre) i una oferta lúdica i cultural per a totes les necessitats.

L'entorn territorial del CEICS és una de les àrees més dinàmiques en el context espanyol i de les més emergents en l'àmbit europeu. És un dels motors de desenvolupament de Catalunya i es localitza en el punt de trobada de dos eixos de desenvolupament: l'Arc Mediterrani i la Vall de l'Ebre. A la zona hi conviuen una indústria petroquímica i un sector turístic de rellevància internacional. A més, cada vegada hi tenen més pes sector agroalimentari i el vitivinícola. Les comarques meridionals de Catalunya tenen una important xarxa de comunicacions amb port, aeroport, autopista i TGV.