La universitat i els agregats al projecte de Campus impulsen la transferència de coneixement a la societat a través de dues grans línies: una destinada a transferir coneixement i tecnologia al sector econòmic i productiu i, una altra, centrada a transferir el coneixement cap a la societat en general. Aquests són els principals eixos:

Innovació a la universitat i en l'entorn socioeconòmic

Les polítiques d'innovació es concentren a l'entorn dels parcs científics i tecnològics del sud de Catalunya. Però per fomentar la innovació en el seu sentit més ampli i fer partíceps a la universitat i a l'entorn socioeconòmic, -entenent la innovació des d'un punt de vista transversal-, s'ha posat en funcionament l'Innovation Hub del CEICS. Es tracta d'un espai amb professionals preparats per entrenar en tècniques d'innovació, facilita el treball creatiu i col·laboratiu i permet aprendre noves eines per a desenvolupar idees que poden aportar noves oportunitats de negoci, solucions a problemes complexos i trobar noves propostes innovadores.

A l'Innovation Hub, situat a la facultat de Química de la URV es treballa combinant coneixement, experiències i idees, en forma creativa i col·laborativa. En aquest espai s'estableixen punts de contacte amb signatures especialitzades en innovació a nivell mundial.