El territori català és ric pel que fa a restes arqueològiques, gràcies, en part, al paper destacat que hi va tenir la colonització grega així com l'expansió política i cultural de Roma cap a terres d'occident. I també per la incidència cultural que aquest fet va tenir en les poblacions autòctones. Les comarques de Tarragona és un dels màxims exponents d'aquests processos històrics de l'antiguitat. I aquesta riquesa arqueològica necessita un desenvolupament adequat de les tasques de recerca per al seu estudi interpretació i explotació cultural.

El ric patrimoni històrico-artístic converteix Tarragona en un museu a l'aire lliure que ha estat declarat patrimoni de la Humanitat.

Més enllà dels instituts de recerca, hi ha empreses que es dediquen específicament a treballs arqueològics i de conservació de patrimoni. I existeix una important xarxa de museus històrics, arqueològics i d'art a les diferents ciutats que estan integrades el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS). Així com conjunts monumentals de rellevància internacional, com el Monestir de Poblet.

Aquest entorn cultural ofereix múltiples oportunitats de treball ja sigui en tasques d'investigació o conservació d'aquesta multitud d'exponents culturals. La conservació, la millora i la recuperació d'aquest entorn són una font d'estudi i també una font de treball per als investigadors.

Fes de la recerca la teva professió

Les estructures d'investigació del CEICS són també una font de treball important per a les persones que volen fer de la recerca el seu futur laboral. Arqueòlegs, historiadors geòlegs, biòlegs i botànics entre d'altres poden trobar un lloc per investigar a les estructures d'investigació del CEICS: la Universitat Rovira i Virgili (URV) , a l'Institut d'Arqueologia Clàssica de Catalunya (ICAC) o a l'Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES).


informació addicional