La recerca del CEICS en el subcampus de Patrimoni i Cultura se centra en dos àmbits clau: l'arqueologia i la prehistòria.

És en aquests camps on la universitat i els instituts de recerca han aconseguit ser referència internacional i formen un clúster que compta amb la participació d'universitats, centres de recerca i investigadors d'arreu del món.

Tarragona i el seu entorn és, per si sol, un territori font de múltiples investigacions. La implantació de l'Institut d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i de l'Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) han revolucionat la recerca en aquesta zona. No només per les línies d'investigació i els projectes que tenen en marxa. Aquests dos instituts són referència en el seu àmbit i cada any organitzen jornades i seminaris que reuneixen els principals experts nacionals i internacionals.

Un institut de referència en arqueologia clàssica: l'ICAC

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) desenvolupa la seva tasca en col·laboració amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya que treballen en el mateix camp. El seu àmbit de coneixement és l'arqueologia clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica: l'arc mediterrani i l'entorn on es van desenvolupar les cultures clàssiques; com cronològica ja que comprèn les civilitzacions grega i romana, i els altres poblesque s'hi van relacionar.

Té projectes importants en actiu i els seus investigadors, una vintena en total, dirigeixen excavacions arreu del territori i programes de recerca de rellevància.

L'ICAC té una vintena d'investigadors en formació predoctoral.

L'IPHES, recerca científica de les Ciències de la Terra i de la Vida

L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, IPHES, és un centre de recerca avançada. Promou projectes d'investigació científica de ciències de la terra o de la vida. I té, entre els seus objectius, projectar els resultats i  promoure el que des de l'IPHES s'anomena la socialització. Entre els projectes que coordina destaquen les excavacions als jaciments de la Sierra d'Atapuerca, a l'Abric Romaní de Capellades, al Camp dels Ninots de Caldes de Malavella o intervencions arqueològiques a la conca del Miño o el projecte d'investigació dels primers pobladors d'Extremadura. A Algèria, Marroc, Xile o Mèxic l'insitut participa també en projectes de recerca.

L'integren mig centenar de professionals, la meitat dels quals són investigadors i personal docent reconegut internacionalment per la seva qualitat. Aquest equip d'investigació és, a l'estat espanyol, el que més impacte ha obtingut durant els darrers anys a través de les seves publicacions internacionals.

A la URV hi ha adscrits vuit grups de recerca en Història i Història de l'Art, alguns d'ells vinculats amb els dos instituts.


informació addicional