09-09-2015

Investigadors d'Atapuerca proposen un nou model per aclarir l'evolució del cos humà

En un article publicat aquesta nit a la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, un grup d'investigadors dels jaciments de la Sierra d'Atapuerca -encapçalats per Juan Luis Arsuaga, director científic del Museo de la Evolución Humana de Burgos-, es basen en els fòssils de la Sima de los Huesos per proposar un nou model de l'evolució del cos humà que consistiria en quatre grans fases o dissenys anatòmics i funcionals. En l'estudi hi han participat dos membres de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), Carlos Lorenzo i Eudald Carbonell.

En aquest treball s'analitza amb tot detall la col·lecció de fòssils de l'esquelet postcranial (del coll cap avall) del jaciment de la Sima de los Huesos (Atapuerca), datat en uns 430.000 anys. Es tracta del major conjunt d'ossos del cos mai trobat, que representa una part molt important del registre fòssil de l'esquelet (exclòs el crani) anterior als neandertals i als humans moderns.

L'anàlisi de les restes de la Sima de los Huesos ha permès establir quatre grans patrons successius en l'evolució del cos humà: el dels ardipitecs, arborícola i potser ocasionalment bípede; el dels australopitecs, bípede obligat, però amb notables capacitats arbòries; l'humà "arcaic", al qual pertanyen Homo erectus i la població de la Sima de los Huesos, de cos alt en comparació amb els tipus somàtics anteriors, ample i robust, i locomoció exclusivament terrestre, i l'humà modern, de tipus alt, estret i esquelet gràcil.

La forma corporal dels neandertals, conclouen els autors de l'estudi, pertanyeria al tercer tipus, encara que aquests humans haurien desenvolupat certes característiques pròpies, algunes de les quals ja s'insinuen en la població de la Sima de los Huesos, que ajuda així a entendre millor l'origen dels trets neandertals.

Carlos Lorenzo destaca: "Es tracta d'un article de síntesi de l'estudi dels ossos de l'esquelet postcranial de la Sima de los Huesos amb les restes recuperades durant més de vint anys. S'ha realitzat una investigació global de l'esquelet (forma del cos, pes, alçada, dimorfisme de la mida corporal) i una anàlisi detallada de cada part anatòmica per poder establir l'evolució de la forma del cos en el gènere Homo que ara es proposa".

Referència bibliogràfica: Arsuaga, J.L., et al., "Postcranial morphology of the middle Pleistocene humans from Sima de los Huesos, Spain". PNAS (2015).