La transferència de la recerca en l'àmbit de la cultura i del patrimoni era un concepte de difícil comprensió fa uns anys, peerò la creació de centres específics dedicats a la recerca en aquest àmbit han fet evolucionar aquesta idea i els coneixements adquirits ja retornen tan a la societat com a les empreses que contracten els serveis d'investigadors.

Aconseguir contractes de transferència del coneixement en els àmbits de la cultura i el patrimoni és un dels objectius del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS). L'lnstitut d'Arqueologia Clàssica de Catalunya (ICAC) ja desenvolupa projectes de recerca de referència en el camp de la planimetria arqueològica urbana, els estudis de territori, la implantació de les TIC a l'arqueologia i la formació i la gestió de bancs de dades.

Les administracions públiques han estat tradicionalment les qui més han requerit els serveis dels investigadors en arqueologia i d'aquestes provenen la majoria de contractes que arriben als agents CEICS . Però la tendència està canviant. Empreses privades han contractat els serveis dels grups de l'ICAC per executar treballs de cates de delimitació arqueològica en determinades obres o per utilitzar els serveis de les unitats de documentació gràfica i d'estudis arqueomètrics, entre d'altres.

Transferència de tecnologia, a l'IPHES

I des de l'Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) s'ha contribuït a desenvolupar, junt amb empreses de base tecnològica i centres tecnològics, aplicacions per a les àrees de recerca. L'IPHES s'ha convertit en un agent de transferència tecnològica que ha permès el registre d'una patent amb l'Institut d'Automàtica Industrial-CSIC de Madrid i el Centre de Transferència i Tecnologia de la URV. Es tracta d'un dispositiu sensorial que s'utilitza per a mesurar les coordenades dels objectes, especialment els que s`han trobat durant les excavacions. El centre també col·labora amb el sector industrial, com ha fet amb una multinacional de la informàtica en el desenvolupament de sistemes d'informació en arqueologia a partir de la plataforma de treball de les excavacions a Atapuerca.


informació addicional