Les estructures d'investigació del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) en l'àmbit de la química i l'energia van néixer de la universitat i han anat creixent amb la creació d'instituts d'investigació, que han estat clau per al desenvolupament de la recerca. A la URV hi ha una vintena grups que es dediquen a la investigació en enginyeria química, en química analítica,orgànica, inorgànica, computacional, en física aplicada i en bioquímica. A més, disposa del Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i micro/nano Sistemes, l'EMaS integrat per cinc grups. La producció científica de la universitat supera els 250 articles l'any, publicats en llibres i revistes especialitzades en química i energia, que es multipliquen quan s'agreguen els articles dels instituts de recerca.

L'ICIQ, la peça clau del Parc Científic i Tecnològic

Des de l'any 2004, la recerca en aquest àmbit s'ha reforçat amb la posada en marxa de l'Institut Català d'Investigació Química de Catalunya (ICIQ), un centre de referència internacional amb tres línies principals de recerca: la catàlisis, la química supramolecular i les energies renovables. L'integren 18 grups d'investigació. Es troba a Sescelades, a tocar de les facultats de química i enginyeria química de la universitat. És una de les peces clau del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona un entorn de recerca i transferència on es troben els interessos de la universitat, els centres de recerca, els instituts d'investigació i les empreses i es creen sinèrgies.

Investigació en energies renovables, a l'IREC

A l'edifici central del Parc Científic i Tecnològic, al Campus de Sescelades, s'hi troba un altre dels nuclis importants de la recerca, l'IREC, l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, dedicat a les energies renovables. La seu que l'institut té a Tarragona es dedica a les àrees de recerca tecnològica de bioenergia i biocombustibles i a projectes d'eòlica marina.

Tarragona és la fàbrica eòlica de Catalunya. Inclou més de la meitat de parcs en actiu, autoritzats o en tràmit de Catalunya i cobreix el 12,5% de la demanda energètica.


informació addicional