Volver

Fundació URV

Fundació URV

La FURV és una entitat creada per la Universitat Rovira i Virgili per promoure la relació entre la universitat i la societat. Va néixer per identificar i donar resposta a les necessitats de l'entorn socioeconòmic, mitjançant la transferència de coneixements, la formació permanent i la innovació.

La Fundació treballa al voltant de tres pilars:

La FURV exerceix de contacte directe amb el teixit productiu i assistencial del territori , a través de la xarxa de Parcs Científics i Tecnològics i de la red de coneixement que es genera en els grups d'investigació de la universitat, als instituts i als centres d'investigació.

El Centre de Transferència Tecnològica i Innovació ampliarà les seves funcions i donarà servei a tots els integrants del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) . Es tracta de donar valor al coneixement i a la transferència tecnològica, fruit dels resultats d'investigació dels integrants del CEICS. La seva missió: afavorir i facilitar la vinculació entre els centres generadors de coneixement i el sector productiu.