Volver

Parc Científic i Tecnològic de Tarragona

El parc Científic i Tecnològic de Tarragona és un espai que reuneix les activitats d'innovació dels sectors químic i energètic. Posa en valor tot el coneixement que existeix a les comarques de Tarragona en aquests àmbits per transformar-lo en projectes de desenvolupament per a les empreses. El parc és el nucli de les iniciatives R+D+i en química sostenible i agrupa totes les estructures de docència, investigació i transferència del coneixement.

Les estructures que l'integren, a banda de les facultats de química i enginyeria de la pròpia universitat, són:

  • L'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
  • L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
  • El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQ)

L'objectiu de la iniciativa és el d'aprofitar les potencialitats d'un entorn acadèmic de qualitat, per fer més competitiu un entorn industrial químic de primer nivell.

El parc ocuparà un espai de prop de 50 hectàrees a tocar del campus de Sescelades de la URV. Està en ple procés d'expansió i es preveu construir-hi un viver d'empreses del sector, habitatges universitaris, residències, espais congressuals, hotels i zones comercials, d'oficines i de lleure.