Volver

IRTA

Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)

L'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és l'institut de referència en el sector agroalimentari a Catalunya. La tradició agrolimentària, sobretot de comarques de l'interior i del sud de Tarragona, fa de l'IRTA un agregat estratègic del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS).

L'institut treballa en diferents estudis en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i amb d'altres agents d'innovació sectorial del territori. Ofereix serveis a associacions i realitza estudis d'interès estratègic i mediambiental.

La finalitat és contribuir a:

  • L'impuls de la competivitat
  • El desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer.
  • La promoció de la recerca per facilitar l 'abastiment dels aliments sans i de qualitat.
  • La difusió de bones pràctiques en seguretat alimentària.

Entre els seus programes de treball té línies de recerca referents a la vinya l'optimització de la viticultura de secà i transformació genètica en la vinya, són dos dels subprogrames d'aquest institut de recerca. Una de les seus de l'IRTA és a Constantí. Es tracta de Mas de Bové s'hi desenvolupa el programa l'olivicultura, elaiotècnia i fruita seca. I a Sant Carles de la Ràpita l'IRTA hi té programes relacionats amb el medi marí, els cultius aqüícoles, la biodiversitat, el canvi global sobre els ecosistemes aqüatics i la producció ecològica i bioenergia.

A Amposta s'hi troba una estació experimental on es treballen subprogrames, com el de la fruita dolça, l'olivicultura, la millora genètica dels cereals d'hivern i l'agronomia dels cultius extensius.

L'IRTA disposa de recursos humans i materials de primer nivell que responen a les necessitats d'investigació i desenvolupament del sector productiu. 

L'institut ha promogut acords permanents de col·laboració amb institucions públiques que actuen en l'àmbit de la investigació i el desenvolupament tecnològic a Catalunya. Aquesta política ha donat com a resultat l'existència d'una xarxa de centres concertats que pot definir-se com un sistema cooperatiu d'R+D.