El nucli del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) el configuren els cinc àmbits prioritaris que la URV ja va identificar en el pla estratègic d'investigació i que responen a les principals àrees econòmiques de la regió.

D'aquests àmbits n'han sorgit els 5 subcampus que configuren el CEICS:

Són cinc sectors amb una important dimensió socioeconòmica al territori i amb projecció internacional: són àmbits d'excel·lència científica. En tots aquests camps existeix una política d'alineació docència-investigació-transferència del coneixement única formada per: universitat, instituts i centres de recerca, parcs científics i tecnològics i centres tecnològics. Compten amb la vinculació del teixit empresarial, el sector assistencial i l'administració.

Una xarxa coordinada

Les estructures de recerca, docència i transferència dels cinc subcampus del CEICS se situen en diferents localitats de la demarcació de Tarragona fortament vinculades als àmbits d'expertesa dels mateixos. Els parcs científics i tecnològics desenvolupats per a cadascuna de les àrees econòmiques i de coneixement dels subcampus, són el paraigües sota del qual es coordinen els membres del CEICS.

Els cinc pilars del CEICS es troben en el procés d'esdevenir líders en generació i transmissió del coneixement a nivell estatal en el seu àmbit, amb visibilitat i impacte internacional.