La solidesa en formació i recerca del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) i la seva orientació cap als principals sectors econòmics i productius ha permès consolidar una potent xarxa d'agents dedicats a la transferència de coneixement i tecnologia. Ho demostra l'elevat nombre de contractes de transferència de tecnologia i el volum de contractació aconseguit tan per les estructures de transferència de la universitat, com les dels agents del CEICS.

La relació amb l'entorn socioeconòmic, s'ha fonamentat a través de quatre Parcs Científics i Tecnològics i l'articulació de quatre Centres d'Innovació Tecnològica ubicats als Parcs, estretament lligats als espais més productius de les comarques del Sud de Catalunya. I s'han convertit en apostes d'elevat valor estratègic per al desenvolupament econòmic.

Els quatre Parcs Científics i Tecnològics donen resposta a les necessitats d'R+D+i. Estan vinculats i al tocar dels campus de la universitat, i tenen espais reservats per a empreses que es poden ubicar en un entorn de recerca del seu àmbit productiu. S'hi localitzen més de 150 hectàrees de terreny en desenvolupament on s'hi han projectat residències per a estudiants i investigadors, palaus de congressos, sales de conferències, instal·lacions esportives, espais per ubicar empreses i spin-offs: unes estructures que faciliten la vinculació del coneixement amb l'empresa i la societat.

Clústers dels sectors estratègics

Aquest conjunt d'agents i institucions conformen una xarxa integrada amb estructures de formació, de recerca, d'innovació i de producció industrial i empresarial.

La convivència entre investigadors i empreses, té com a objectiu principal afavorir l'establiment i el creixement d'empreses de base tecnològica. Una relació constant que permet dissenyar nous projectes que impulsen tant l'establiment d'un nou procés productiu com la fabricació d'un nou producte.