La divulgació de l'activitat científica i innovadora del CEICS i dels seus membres és una de les prioritats del projecte del Campus d'Excel·lència Internacional. Per donar a conèixer la ciència i el coneixement que es genera al sud de Catalunya, cal ser excel·lent en comunicació i reflectir l'excel·lència de l'activitat científica i docent. L'estratègia és la de millorar els instruments: triar adequadament els mitjans de comunicació, optimitzar l'organització, fomentar una cultura comunicativa, cultivar les habilitats comunicatives de la comunitat científica, captar talent i reforçar les singularitats.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) i el CEICS han posat en funcionament la seva pròpia Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i), que s'ha sustentat en la necessitat creixent de donar resposta al requeriment de divulgar el coneixement generat en el si de la universitat, que aglutina més de 1.000 professionals dedicats a la investigació, i en els centres i instituts associats que formen part del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud.

La UCC+i dóna resposta a la necessitat de difondre l'activitat científica de la Universitat i els centres associats per a satisfer les inquietuds dels investigadors i apropar el coneixement a la societat

La creació de la unitat ha estat la base per a reestructurar i concentrar tota la comunicació científica, divulgar els resultats de les investigacions i de les actuacions de divulgació científica i organitzar noves activitats. La UCC+i és hereva de la tradició divulgativa del CEICS, i la complementa amb una optimització dels recursos existents, millors estructures i noves eines. S'han posat en marxa protocols de coordinació interna estructurats, que faciliten la fluïdesa de la informació entre els investigadors i els responsables de la UCC+i, i s'han engegat accions de formació, comunicació i divulgació.

La unitat ha estat reconeguda per la FECYT i forma part de la xarxa d'UCC+i de l'Estat espanyol. Amb la seva creació, s'han activat mecanismes bidireccionals de socialització de la ciència per tal que aquesta arribi a un gran nombre de persones, de totes les edats i nivells formatius, sent col·lectius d'especial interès els investigadors, la comunitat universitària, els professors i alumnes de secundària, i els empresaris.