En formen part la Universitat Rovira i Virgili i vuit organismes públics d'investigació de referència en els seus àmbits:

Quatre parcs científics i tecnològics:

Els centres tecnològics:

Els hospitals:

I les associacions empresarials:

Tots aquests agents són membres promotors del CEICS. A més, l'integren els membres col·laboradors: el Centre Tecnològic Mestral, més de trenta empreses líders en els sectors especialitzats del CEICS, les cambres de comerç, les denominacions d'origen,  la Mesa Socioeconòmica, la Diputació de Tarragona i l'Oficina Tarragona, Regió del Coneixement. I en forma part també l'Institut de Recerca en Turisme de Catalunya (IRTUCA) que està en procés de constitució.

Tot plegat forma una agregació estratègica coherent en els 5 àmbits, que incorpora agents en tota la cadena de valor: des de la generació del coneixement (docència i recerca bàsica) fins a la transferència tecnològica i la innovació com a eina bàsica per a la millora de la competitivitat i la riquesa del territori.

Vegeu tots els membres del CEICS