Els principals programes i projectes en els quals el subcampus d'Enologia participa o ha participat: