L'objectiu del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud és el d'esdevenir un pol internacional d'impuls de la societat i l'economia del coneixement a les comarques del sud de Catalunya. Es basa en una estratègia d'innovació que existeix al territori: la connexió d'agents generadors de coneixement i dels sectors productius. La investigació és l'eix central de la connexió.

Millorar les estructures de la docència i la recerca, convertir-se en un focus d'atracció de talent, fomentar la investigació entre el sector productiu i esdevenir en una regió de referència on trobar feina de qualitat, són algunes de les finalitzats del CEICS. En aquest sentit, el foment de la internacionalització és el punt de mira.

L'agregació fa créixer la visibilitat i la projecció internacional. La suma d'estructures ja té resultats visibles, un d'ells es la multiplicació del nombre d'articles publicats en revistes científiques d'abast internacional.

Desenvolupament del territori

El CEICS dóna projecció a una estratègia que la Universitat Rovira i Virgili (URV) desenvolupa des dels seus inicis. Partint del seu caràcter regional, ha dut a terme una política d'identificació dels àmbits prioritaris alineats amb les fortaleses socioeconòmiques del territori, per impulsar la seva projecció internacional com a universitat investigadora i potenciar el desenvolupament de la regió. La universitat ha contribuït a que les empreses  inverteixin en R+D+i. Per tant, el CEICS s'inscriu en el nou model econòmic i l'eix del procés es troba en la interacció entre la universitat, els centres d'investigació i transferència i el sector productiu.

Estudiar, investigar, treballar i viure a les comarques del Sud de Catalunya és una aposta amb un gran atractiu. Una regió configurada com una ciutat policèntrica i un dels espais més dinàmics en el context espanyol i més emergents de l’àmbit europeu.