Volver

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

L'hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és un centre de l'Institut Català de la Salut. Disposa de 36 serveis, alguns dels quals són de referència a la demarcació. En un any en aquest hospital es fan unes 22.000 altes, 14.000 intervencions quirúrgiques i més de 222.000 visites a consultes externes.

En un mateix espai s'hi integra la millor qualitat assistencial, compaginada amb una notable activitat docent i una investigació de qualitat. La Unitat Docent de l'Hospital Joan XXIII és una de les dues unitats docents hospitalàries de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (URV), junt amb l'hospital Sant Joan de Reus.

Formació de pregrau i postgrau

A la Unitat Docent de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII s'hi imparteix:

 

  • El segon cicle de la Llicenciatura de Medicina i crèdits pràctics de les assignatures d'Anatomia Patològica i Radiologia del primer cicle
  • Crèdits pràctics de la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica
  • Crèdits pràctics i teòrico-pràctics de la Diplomatura en Fisioteràpia

 

Màsters i doctorats

L'hospital té 20 especialitats amb acreditació docent, en les quals hi ha integrats un centenar residents. També s'hi realitzen estades formatives amb residents d'altres centres, tant de espanyols com estrangers.

En l'àmbit de la infermeria col·labora amb altres empreses de serveis sanitaris per al reciclatge de professionals.

Escoles de Formació Professional

El centre té convenis de col·laboració amb escoles de formació professional per als ensenyaments d'Auxiliar d'Infermeria, tècnics en Documentació Sanitària, Laboratori, Anatomia Patològica i Radiologia.

Formació sanitària especialitzada

L'hospital gestiona la recerca a través de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

L'activitat investigadora s'emmarca en vuit àrees de recerca, cada una formada per diferents grups, amb un total d'11. Els grups estan integrats en estructures consolidades, com poden ser Xarxes Temàtiques o grups CIBER, i conviuen amb grups emergents amb un elevat potencial competitiu. L'estructura de recerca és suportada per serveis procedents del propi Hospital (Unitat de Biobanc, Serveis Centrals de Laboratori, etc), així com per estructures centrals de l'IISPV.