Volver

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)

L'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, és un institut específic del sector vitivinícola creat pel departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. En aquest institut s'hi fan estudis i investigacions que faciliten el desenvolupament del sector de la indústria vitivinícola. A més, l'INCAVI treballa en la promoció dels vins catalans i en la regulació del sector vitivinícola.

Des de l'INCAVI s'organitzen activitats de formació continuada, especialització i reciclatge de tècnics i professionals en matèria vinícola i enològica, des d'aspectes tècnics fins a gestió i màrqueting.

Imparteixen cursos als consumidors i organitzen cursos d'especialització i de reciclatge de tècnics i professionals en matèria de viticultura y d'enologia. L'INCAVI col·labora amb universitats i altres centres de recerca.

Algunes de les seves funcions són:

  • Desenvolupar les actuacions que, en matèria vitivinícola, determina el departament competent en matèria d'agricultura.
  • Exercir les competències en matèria de viticultura i d'enologia que corresponen a la Generalitat.
  • Col·laborar amb els sectors econòmics i socials i amb els consumidors en les matèries relacionades amb la vinya i el vi.
  • Fer actuacions d'investigació, experimentació, difusió i anàlisis per la orientació i la millora productiva i de qualitat.
  • Aplicar polítiques de foment de la qualitat, vigilància, inspecció i control y les certificacions de les DO.
  • Impulsar la promoció dels vins de qualitat emparats per una Denominació d'Origen o una Indicació Geogràfica.

Observatori de la vinya, el vi i el cava

L'INCAVI disposa d'una estructura que permet analitzar la situació del sector en cada moment.

L'Observatori de la vinya, el vi i el cava s'encarrega de la recollida de dades tècniques i econòmiques de les explotacions del raïm i l'elaboració del vi i del cava. Cada any elaboren un informe sobre l'evolució del sector i es dissenyen estudis i publicacions sobre recerques, avenços i la situació del sector.