Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació

 

Contractes de personal investigador predoctoral en formació (PMF-PIPF)

Els contractes d'investigadors en formació constitueixen l'element fonamental tant per atraure talent d'arreu per cursar estudis de doctorat com per desenvolupar l'activitat bàsica d'investigació a la Universitat Rovira i Virgili. La finalitat d'aquest programa és la realització d'una tesi doctoral a la URV. Es convoquen contractes predoctorals de Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) de recerca i docència amb dedicació a temps complet. Els contractes de PIPF tenen una durada inicial d'un any i poden ser prorrogats per períodes anuals dues vegades més fins a completar un període de tres anys.

 

Contractes de personal investigador predoctoral en formació a càrrec de projectes d'R+D+I (PIPF-PRDI)

Aquests contractes busquen personal investigador predoctoral en formació que estigui a càrrec de projectes d'R+D+I.

 

Programa de contractes URV-CTQ de personal investigador predoctoral en formació (PIPF URV-CTQC)

El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQ) i la URV ofereixen aquest programa de contractes per a personal investigador predoctoral en formació.

 

Programa de contractes URV-CTNS de personal investigador predoctoral en formació (PIPF URV-CTNS)

Aquest programa de contractes està cofinançat pel Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i la URV.

 

Programa de contractes URV-FCLP de personal investigador predoctoral en formació (PIPF URV-FCLP)

Fruit d'un conveni amb la Fundació Catalunya-La Pedrera, es donaran beques relacionades amb els àmbits d'especialització del Campus d'Excel·lència Internacional. L'entitat financera destina prop d'un milió d'euros en 5 anys a aquest programa de beques.

 

Programa de contractes URV-IRTA-SANTANDER de personal investigador predoctoral en formació (PIPF URV-IRTA-SANTANDER)

Contractes de doctorat que estan cofinançats per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), el Banco Santander i la Universitat Rovira i Virgili. La col·laboració s'emmarca dins del projecte d'atracció de talent del Campus d'Excel·lència Internacional. L'import que es destinarà a les beques és de 55.000 euros aportats per les tres institucions.

 

Contractes postdoctorals (PMF-POST)

Aquest contracte postdoctoral pretén captar un investigador jove que pugui presentar el seu projecte al programa Starting Grants de l'European Research Council o a un programa internacional equivalent. Els criteris d'avaluació del candidat es basen en l'excel·lència científica.

 

Altres programes i institucions

 

Jobs & Grants de l'ICIQ

L'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) ofereix beques de doctorat i contractes postdoctorals associats a diferents projectes de recerca.

 

Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació. Amb el suport de: