Skip to Content

Governança

L'agregació estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) se sosté per un sistema de govern en el que hi participen tots els agents del Campus.

El Campus l'integren 26 membres agregats promotors i 54 agregats col·laboradors:

 • La Universitat Rovira i Virgili (Promotor)
 • 8 organismes públics d'investigació (Promotors)
 • 4 centres tecnològics 
 • 4 parcs científics i tecnològics (Promotors)
 • 4 hospitals (Promotors)
 • 4 associacions i federacions sectorials (Promotors)

i  entitats del sector productiu, administracions locals i regionals, el sector financer, sindicats i patronal i institucions internacionals (Col·laboradors).


El model de govern s'assenta en la constitució d'una entitat amb caràcter jurídic propi, l'associació "Pol de Coneixement Catalunya Sud", que la integren els membres promotors, amb la participació dels agregats col·laboradors i òrgans consultius. També hi prenen part les administracions. Tots treballen per la consolidació d'un pol internacional d'impuls a la societat i l'economia del coneixement a través de cinc subcampus especialitzats. 

A aquests òrgans jurídics s'hi afegeix la creació d'un Senat, una comissió de treball on participen només els agregats promotors, que són les institucions acadèmiques i d'investigació. Els membres de ple dret són les entitats agregades promotores del CEICS, que integren l'assemblea general i trien a la junta directiva.

L'associació complementa els seus òrgans amb tres tipus de Consells:

 1. Consell Consultiu: En el que hi participen els membres de l'associació de ple dret (els agregats promotors) junt amb les administracions.
   
 2. Consell Empresarial: Hi participen els membres de ple dret junt amb els agregats col·laboradors del sector productiu.
   
 3. Consell Internacional: En el que hi prenen part els membres de ple dret amb els agregats col·laboradors internacionals.

La governança del CEICS i el seguiment del compliments dels objectius es complementa amb un sistema de comunicació i d'informació que comparteixen els agregats i que garanteix la difusió internacional del CEICS i facilita la presa de decisions.

Organigrama del CEICS

Organigrama Prehistoria Coordinador arqueologia Suport equip operatiu Coordinador Enologia Coordinador Turisme Coordinador Nutricio i Salut Coordinador Quimica i Energia Direcci? Executiva presidencia Adjunt a la presidència assamblea