Volver

FET

Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada

La Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada investiga i assessora sobre aspectes turístics a través de projectes de recerca, desenvolupament i innovació. És una de les estructures integrades al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci.

La fundació promou diferents línies d'investigació:

  • La rellevància del turisme com a instrument per el desenvolupament territorial i per la millora de les condicions de vida.
  • Els canvis en les tendències en el comportament de la demanda turística i en la creació d'oferta.
  • El nivell de qualitat ambiental de les destinacions i de les empreses turístiques.
  • El grau de satisfacció de la demanda turística que visita la Costa Daurada.
  • Les necessitats que han d'atendre els agents privats i públics implicats en el desenvolupament del turisme per a incrementar la seva competitivitat.

Dades i estadístiques úniques

Una de les peces clau de la fundació és l'Observatori d'estudis turístics de la Costa Daurada. Es tracta d'una important font d'informació per als investigadors. Elabora des de fa deu anys informació estadística fruit de la recollida de dades sobre l'activitat turística a les comarques del sud de Catalunya. També elabora dades sobre les característiques la demanda turística. És el centre d'investigació estadística de referència sobre el mercat turístic de la costa daurada.

L'Observatori ha estat un organisme essencial per a la millora de la competitivitat del sector i ha estat considerat un instrument innovador, fiable i útil que ha donat resposta immediata als professionals a l'hora de prendre decisions o d'orientar les seves estratègies.