Estendre la cultura i el coneixement a tot el territori i la majoria de la població, tot incorporant-hi actuacions específiques per al col·lectiu de gent gran és el principal objectiu d'aquestes actuacions. A més, es pretén promoure la cultura de formació al llarg de tota la vida y difondre els valors de la ciència i l’humanisme arreu del territori.

Aquestes activitats es promouen a través de les Aules d’Extensió Universitària. Aquestes aules són: l’Aula d’Art, l’Aula de Cinema, l’Aula de Teatre, la Coral Universitària, l’Orfeó URV, l’Orquestra de la URV, l’Aula de Debat, Senderisme URV, les Aules de la Gent Gran, la URV Ciutadana i la Universitat d’Estiu. Les activitats que promouen tenen la finalitat de contribuir a divulgar la cultura, la ciència, la tècnica, les arts y el coneixement com a base del progrés social. No només des d'una vesant estrictament acadèmica, sinó que facilita la interrelació amb persones de diferents àmbits educatius.

El Campus Extens - Antenes del Coneixement és una xarxa de centres de la URV distribuïts per les poblacions del territori de les comarques tarragonines per apropar el coneixement a la societat mitjançant la difusió de la cultura, la ciència i la tecnologia. És un projecte estratègic de la tercera missió de la universitat, la missió territorial, de compromís amb les institucions i els agents motors del desenvolupament del territori, en totes les seves dimensions, des de la vesant més sociocultural, a la més socioeconòmica.