TIC-TAC Robot

 • Institució: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) / Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (DEEEA), Universitat Rovira i Virgili
 • Àrea: Enginyeria, robòtica i sistemes

En aquest curs es pretén introduir els participants al món de l'enginyeria a través dels robots mòbils i l'ús de les TIC. En un ambient de treball clarament tecnològic, s'introduiran al món de la programació, la mecànica, l'enginyeria de sistemes, el control i l'electrònica. El mètode d'aprenentatge es basarà en un repte que hauran de resoldre mitjançant treball en grup. Aquest repte consistirà en programar un conjunt de tasques per a un robot mòbil seguint un mètode d'enginyeria de sistemes.

Els robots mòbils poden construir-se de moltes maneres i tenir aspectes molt diversos. Pel que fa als robots mòbils amb rodes, aquesta diversitat pot referir-se al nombre de rodes que s'utilitzaran per obtenir moviments variats. Així, encara que és possible treballar amb robots de dos, tres, quatre i més rodes motrius, en molts casos la cinemàtica és equivalent a la d'un robot de només dues rodes motrius.

Amb el desenvolupament d'aquest projecte els participants podran experimentar amb el funcionament del model cinemàtic: construiran el seu propi robot de dues rodes motrius, obtindran les seves equacions i ho programaran perquè realitzi alguns moviments senzills a través d'un entorn controlat. Es distribuiran en dos grups de treball i hauran de realitzar diverses tasques: muntatge del robot, programació, assajos experimentals i verificació del model cinemàtic.

 • Energia: passat, present i futur

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ), URV

  >>

 • Química per un món més sostenible

  Facultat de Química, URV

  >>

 • Prehistòria i evolució humana

  Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

  >>

 • TIC-TAC Robot

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), URV

  >>