Química per un món més sostenible

 • Institució: Facultat de Química, Universitat Rovira i Virgili
 • Àrea: Química

Inicialment, s'introduirà el concepte de sostenibilitat i el sentit i repercussions de l'aplicació dels dotze principis de la química verda. Aquesta introducció pretén establir les bases teòriques i els objectius del curs i incentivar la curiositat i l'interès de l'alumne per l'experimentació, el mètode científic i la seva aplicació a la resolució de problemes concrets.

A continuació, participaran en el desenvolupament d'experiments de laboratori destinats a demostrar com les noves tecnologies químiques permeten avanços en la producció de materials més segurs i més respectuosos amb el medi ambient. Realitzaran les experiències manipulant directament l'instrumental científic sota la supervisió dels professors i anotaran i avaluaran els resultats amb la finalitat d'extreure conclusions.

En concret, es desenvoluparan experiències de laboratori dirigides a la producció de materials a partir de fonts renovables, l'ús de catalitzadors i nous mitjans de reacció, la producció de materials biodegradables així com les tècniques analítiques de control mediambiental i de depuració de mitjans, com per exemple l'aigua.

Una vegada tancada la fase d'experimentació, s'aproximarà als participants a l'aplicació d'aquestes tecnologies al món real, per això s'inclourà una visita a una de les indústries del complex petroquímic de Tarragona, amb la finalitat d'il·lustrar la implicació de la indústria en l'optimització els processos, reciclatge de materials i minimització de l'impacte mediambiental.

Paral·lelament, es donaran a conèixer les tècniques necessàries per confeccionar una memòria on quedin reflectits els objectius, hipòtesis de partida, metodologia utilitzada, resultats i conclusions principals de l'experimentació realitzada.

 • Energia: passat, present i futur

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ), URV

  >>

 • Química per un món més sostenible

  Facultat de Química, URV

  >>

 • Prehistòria i evolució humana

  Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

  >>

 • TIC-TAC Robot

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), URV

  >>