Prehistòria i evolució humana

 • Institució: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) / Universitat Rovira i Virgili
 • Àrea: Prehistòria

Aquest projecte està destinat a ampliar i complementar el coneixement dels participants en el camp de la Prehistòria i l'Evolució Humana. Es farà un repàs general a tota la Prehistòria i l'Evolució Humana, un recorregut de més de 5 milions d'anys, i es veurà com s'experimenta en Paleozoologia, Tecnologia lítica i Restauració.

L'activitat se centra a reforçar el coneixement de la prehistòria dels participants d'acord amb les últimes recerques en la disciplina, conèixer com s'investiga en un institut universitari i identificar fòssils, instruments lítics i fauna, i el seu tractament en laboratori.

Durant el desenvolupament del projecte s'abordaran els següents aspectes:

 • Evolució Humana. Cinc fites de l'Evolució Humana. De l'arbre a l'art. Un recorregut d'entre fa 9 milions i 10.000 anys.
 • Tecnologia lítica. Fabricació i funcionalitat de les eines de pedra prehistòriques.
 • Arqueozoología. Com estudiem les restes d'animals que recuperem en els jaciments arqueològics?
 • Restauració. Com restaurem les restes aparegudes en els jaciments prehistòrics?

 

 • Energia: passat, present i futur

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ), URV

  >>

 • Química per un món més sostenible

  Facultat de Química, URV

  >>

 • Prehistòria i evolució humana

  Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

  >>

 • TIC-TAC Robot

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), URV

  >>