El Consell Social de la URV planteja en un dels eixos del seu pla estratègic impulsar les activitats del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS), una agregació estratègica de 22 actors del territori que, coordinats per la URV, està especialitzada en Química i Energia, Nutrició i Salut, Turisme, Enologia i Patrimoni i Cultura, àrees en les quals impulsa iniciatives dinamitzadores a la vegada que promou programes transversals d'actuació sobre el sistema de coneixement i innovació del territori.

Aquesta iniciativa, anomenada CEICS-Àgora, pretén catalitzar un salt endavant sòlid en la capacitat d'acció col·lectiva que té la Catalunya Sud en generar valor a partir dels seus actius històricoculturals, agroalimentaris i del medi natural.

Els objectius que planteja CEICS-Àgora són:

  • Definir una visió, engrescadora i que vagi més enllà de les inèrcies existents, sobre el paper d'aquests actius en el futur socioeconòmic del territori i les estratègies i accions clau per fer-ho possible.
  • Generar una nova dinàmica col·laborativa entre els actors polítics i socioeconòmics i els professionals vinculats a aquests actius que permeti, a partir d'una experiència d'aprenentatge compartida, crear una comunitat d'interès estable.
  • Elaborar un primer catàleg d'iniciatives tractores que, alineades amb la visió de futur, inclogui les ja existents i altres a explorar o iniciar. Aquest catàleg hauria de permetre fer confluir les accions i les inversions dins d'un marc compartit.

CEICS-Àgora està dissenyat com una expedició d'aprenentatge que integra progressivament el coneixement, l'expertesa i les visions de persones que, a més d'estar vinculades als actius que formen part de l'abast del projecte, estiguin inspirades pel propòsit que aquest té.